Entrén

Varmt välkomna till det första rummet som ger en ingång till att reflektera över förändringar i arbetslivet!

Vi kan uppleva en allt snabbare förändringstakt i samhället och en ökad komplexitet i arbetslivet. Samhällsförändringar har historiskt ofta drivits på av teknisk utveckling, de senaste 20 åren av en alltmer omfattande globalisering samt genom olika typer av kriser av skilda slag. Arbetslivets förändringar påverkar oss och samspelar ständigt med oss som individer, våra arbetsplatser, organisationer och samhället vi lever i. Vi behöver alltså se och förstå individen i förhållande till sitt sammanhang – hur förhåller sig individerna och arbetsplatsen till förändring och vad sker i samhället som påverkar oss alla i stort?

Idag sker det ofta så pass många, omfattande och kontinuerliga förändringar i arbetslivet att det kan uppfattas som att förändringen är själva tillståndet. Vi tror att detta ”tillstånd” är här för att stanna vilket gör att vi behöver hitta sätten att förhålla oss till dessa ständiga förändringar och samtidigt ha en stabil hållning och inre kompass som gör oss själva, arbetsplatserna och samhället hållbara.