Avslutning

Ni är nu klara med den digitala utbildningen Arbeta vidare med ursäkta röran. Tack för ert engagemang!

Men vad händer nu? Vem arbetar vidare och kultiverar de frön ni har sått idag? Vem ska lösa utmaningen ni gemensamt enades om i Laboratoriet? Förhoppningsvis kommer ni fram till att var och en har ett visst ansvar, det är inte ”någon”, utan alla måste vara delaktiga i det beteende som tar gruppen i önskad riktning. Vem kan du kontakta efter avslutad workshop för att prata vidare och gemensamt ta er an en utmaning ni pekat ut idag?

Ta några minuter till att reflektera och dela med er av era intryck efter att ni har gått igenom denna utbildning. Vad gav det dig och vad tar du med dig? Vad gav det gruppen och vad kan ni göra framåt?

Ni kan nu avsluta workshoppen genom att återgå till startsidan.

Startsidan