Arbetslivsresan

Välkommen till Partsrådets digitala tjänst Arbetslivsresan. Denna tjänst erbjuder er stöd i att lyfta frågor om ett längre arbetslivs för alla åldrar i er organisation. Ni får ta del av forskningsbaserad kunskap, arbetsmetodik, inspirationsmaterial och samtalsunderlag som stöd i er dialog om vilka förutsättningar som finns hos er och som kan skapas för ett längre arbetslivs för alla medarbetare utifrån ett organisationsperspektiv. Tjänsten belyser de organisatoriska förutsättningarna för att orka, vilja och kunna arbeta längre samtidigt som den är ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med den nya arbetsmiljöstrategin.

Tjänsten innehåller:

  • En introduktion till den forskningsbaserade swAgeTM-modellen (sustainable working life for all ages) vars syfte är att medvetandegöra och sprida kunskap om de grundläggande aspekterna för arbetskraftsdeltagande. 
  • En beskrivning av arbetslivsresan som påminner om hur människors förutsättningar förändras över tid och påverkas både av vad som händer på jobbet och i privatlivet. Arbetslivsresan används också som verktyg i analysarbetet då ni vänder blicken mot er egen organisation.
  • Fem olika teman att välja mellan för att fokusera era insatser; En hälsofrämjande arbetsmiljö; Främja återhämtning och flexibilitet; Främja socialt stöd och delaktighet; Främja motivation, stimulans och tillfredsställelse; Främja kunskap, kreativitet och kompetensutveckling
  • Kunskapsinspel från experter och tongivande personer
  • En metodik i sex steg där ni vänder blicken mot er egen organisation för att skapa er en gemensam bild av nuläget, ett framtida önskat läge, smat gör en plan för hur ni ska åstadkomma förflyttningen.

Starta utbildning