Arbeta vidare med Välkommen tillbaka

Stress och psykisk ohälsa blir en allt vanligare orsak för sjukskrivning inom statliga verksamheter. När en individ blir sjukskriven minskar ofta kontakten mellan den anställda och arbetsplatsen, vilket enligt forskning motverkar en framgångsrik rehabilitering.

Denna digitala utbildning är framtagen för att de statliga verksamheter som avropat tjänsten Välkommen tillbaka ska kunna arbeta vidare med att säkerställa en aktiv och stöttande rehabilitering. Syftet är att verksamheterna ska ges möjlighet att reflektera över rehabiliteringsprocessen ur olika perspektiv och identifiera nya möjliga arbetssätt för att på ett systematiskt sätt stötta återgången till arbete efter en sjukskrivning. Tanken är att materialet ska kunna användas för att självständigt genomföra workshoppen med en utökad målgrupp i verksamheten. 

För att komma till Förberedelser för dig som ska leda workshoppen klickar du direkt i menyn till höger eller på högerpilen. 

För att komma igång med workshoppen klickar du nedan. Du navigerar dig vidare genom att klicka på pilen till höger på varje sida.

Välkommen!

Påbörja workshoppen