Lärande i förändring

Lärande främjar utveckling för såväl organisation som individ. Människor som lär sig och utvecklas på sin arbetsplats känner större engagemang och mår bättre. Denna tjänst erbjuder en workshop som riktar sig till er som vill sätta lärande på agendan. I tre lärpass byggs en gemensam kunskapsgrund för vad lärande är och kan ge. I tre arbetspass får ni konkreta verktyg som hjälper er att reflektera kring vad lärande är i er organisation och vad ni vill framåt.

Ska du leda workshoppen? Börja med att förbereda dig här.

Gå till förberedelsen